Persatuan Mahasiswa Malaysia Sudan

Pengenalan PMMS

Penubuhan.

Persatuan Pelajar Malaysia Sudan ( PPMS ) telah ditubuhkan pada tahun 1992 dan ditukar
kepada Persatuan Mahasiswa Malaysia Sudan (PMMS ) pada bulan Disember tahun 1997.
Jumlah ahli PMMS pada awal penubuhannya adalah seramai tujuh orang sahaja .

Matlamat.

1) mengeratkan tali persaudaraan sesama ahli.
2) Meningkatkan prestasi akademi dan syakhsiah Islamiah di kalangan ahli
3) Memelihara hal ehwal ahli.
4) Memberi gambaran sebenar tentang negara Malaysia.
5) Mengadakan kerjasama dengan persatuan-persatuan lain dalam bidang akademik sosial , kebudayaan dan bidang-bidang yang difikirkan perlu.

Pusat Kegiatan.

Bertempat di International University Of Africa , Khartoum , Sudan
Rumah Persatuan.

Penaung.

Kedutaan Besar Malaysia Ke Sudan.

Advertisements
%d bloggers like this: